Log ind   |  
Kontakt Minimer

 

Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Udsholtvej 71
3230 Græsted
Tlf. 48 71 53 87

Drift telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag kl. 7.00 - 12.00
E-mail: drift@udsholtvand.dk

Administration telefontid:
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 12.00
E-mail: adm@udsholtvand.dk

Vagttelefon:
Ved driftsforstyrelser og akut ledningsbrud
uden for normal arbejdstid
kontakt tlf. 48 71 53 87
Der stilles om til vagten.

 

Forside Minimer


Forbrugerinformationer:


Årsaflæsning af vandmålerne pr. 31.12.2018

Vandværket foretager årsaflæsning af vandmålerne pr. 31.12.2018 i uge 1 & 2 2019.

 

Aflæsningstallet vil fremgå af årsopgørelsen, som sendes ud i marts 2019.


Vandværket vil foretage udskiftning af det gamle ledningsnet i Bygvænget & Gammel-Ager

Opdatering 13.02.2019: Renoveringsarbejdet er afsluttet. Reetablering vil blive udført
så snart vejret tillader det.

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 49 2018 og forventes at vare ca. 8 uger. Vi forventer at udføre
arbejdet i etaper, så vi generer mindst muligt. Der kan blive trafikregulering i perioden.

I forbindelse med arbejdet, vil vandforsyningen i perioder være lukket. Det må endvidere påregnes,
at vandet periodevis kan være misfarvet. Dette vil også gælde for ejendomme i de omkringliggende
områder.

Vi håber på Deres overbærenhed for de gener og besværligheder, De bliver påført, medens arbejdet
står på. Vi skal gøre vort bedste for at mindske generne mest muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Udsholt Vandværk A.m.b.a.

 


Beskæring af buske og træer langs vejen

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.


 

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

·         4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane

·         2,80 m over fortov/græsrabat

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Ledningsnettet:

Hvor starter forbrugerens ansvar, og hvor slutter vandværkets

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.
Vandets hårdhedsgrad: 17 dH

10-20 er = middelhårdt vand