Log ind   |  
Kontakt Minimer

 

Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Udsholtvej 71
3230 Græsted
Tlf. 48 71 53 87

Drift telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag kl. 7.00 - 12.00
E-mail: drift@udsholtvand.dk

Administration telefontid:
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 12.00
E-mail: adm@udsholtvand.dk

Vagttelefon:
Ved driftsforstyrelser og akut ledningsbrud
uden for normal arbejdstid
kontakt tlf. 48 71 53 87
Der stilles om til vagten.

 

Forside Minimer


Åben Blistrup

Lørdag den 31. august 2019 kl. 10.00-13.00.

Der vil være rundvisning med vandværkets medarbejdere,
der fortæller om vandværket og arbejdet på vandværket.

Hele programmet for Åben Blistrup kan ses her 


Forbrugerinformationer:

 

Beskæring af buske og træer langs vejen

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.


 

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

·         4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane

·         2,80 m over fortov/græsrabat

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Ledningsnettet:

Hvor starter forbrugerens ansvar, og hvor slutter vandværkets

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.
Vandets hårdhedsgrad: 17 dH

10-20 er = middelhårdt vand