Log ind   |  
Kontakt Minimer

 

Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Udsholtvej 71
3230 Græsted
Tlf. 48 71 53 87

Administration telefontid:
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 12.00
E-mail: adm@udsholtvand.dk

Vagttelefon:
Ved driftforstyrelser og akut ledningsbrud
uden for normal arbejdstid 
kontakt tlf. 48 71 53 87.
Der stilles om til vagten.
 

Forside Minimer


Velkommen til Udsholt Vandværk

 

Generalforsamling

Lørdag den 6. maj 2017 kl. 10.00 - se indkaldelse her


Anders Valtins Vej  -  udskiftning af ledningsnet

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 14 2017 og vare ca. 4 uger.
Vi udføre arbejdet i etaper, så vi generer mindst muligt. 
Der kan blive
trafikregulering i perioden.

I forbindelse med arbejdet, vil vandforsyningen i perioder være lukket.
Det må endvidere påregnes, at vandet periodevis kan være misfarvet.
Dette vil også gælde for ejendomme i de omkringliggende områder.

Vi håber på Deres overbærenhed for de gener og besværligheder,
De bliver påført, medens arbejdet står på. Vi skal gøre vort bedste for
at mindske generne mest muligt.

 

Fjernaflæsningsmåler

Hvis du endnu ikke har fået skiftet din måler til en ny fjern -
aflæsningsmåler 
og din måler sidder inden i huset, må du gerne
kontakte os for en aftale om udskiftning. 
Det tager ca. 20-30 min
og udskiftningen betales af vandværket.

Se foto af den nye måler her 

Måleren er den samme om den sidder indvendig i hus eller målerbrønd.

Forbrugere der har fået installeret en fjernaflæselig vandmåler, skal ikke længere foretage en årlig indberetning af målerstanden. Vandværket sørger for elektronisk indberetning af målerstanden. Dette sker ved, at vi køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren.